Pravila o privatnosti

Adria Gres j.d.o.o., Žbandaj 59, 52440 Poreč, OIB: 46871495217 (u daljnjem tekstu Adriagres.hr) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Privola korisnika i odustanak

Adriagres.hr prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja Adriagres.hr-a, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi Adriagres.hr. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

Adria Gres j.d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

Adriagres.hr prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od Adriagres.hr-a (Internet stranica) i komuniciraju s Adriagres.hr-om. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge Adriagres.hr-a (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),
korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),
osobni podaci koje generira Adriagres.hr ili treće osobe (primjerice šifre),
Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

Adriagres.hr može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

Pribavljanje usluga koje nudi Adriagres.hr,

Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje Adriagres.hr nudi,

Interni trening i kontrola kvalitete,

Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,

Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka Adriagres.hr te njegovih pružatelja usluga,

Korporativne transakcije koje izvrši Adriagres.hr, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,

Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,

Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču Adriagres.hr ili u kojima Adriagres.hr sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi Adriagres.hr, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri Adriagres.hr. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti Adriagres.hr u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, Adriagres.hr načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

Adriagres.hr može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja Adriagres.hr (npr. Institucije za istraživanje tržišta). Adriagres.hr će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je Adriagres.hr ovlašten da ih obrađuje;
Adriagres.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je Adriagres.hr izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Adriagres.hr ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na Adriagres.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.
Adriagres.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, Adriagres.hr može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici Adriagres.hr-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za Adria Gres j.d.o.o. d.o.o i povezanim društvima.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Adriagres.hr će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,

sigurni prijenos prikupljenih podataka,

trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na [email protected] ili na poštansku adresu: Kastav, Ćikovići 61B. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na [email protected], ili na poštansku adresu, Kastav, Ćikovići 61B. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

[email protected]

+385914607030
Adria Gres j.d.o.o.
Žbandaj 59, 52440 Poreč
OIB: 86274016384

Informacije o kolačićima koji se koriste na web stranici

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web stranice ostavljaju na vašem uređaju kada ih posjetite. Vaš ih web preglednik obrađuje i pohranjuje bilo privremeno (brišu se nakon što izađete iz preglednika) ili trajno (ostaju na vašem uređaju nakon što izađete iz preglednika).

Za što se mogu koristiti kolačići?

Kolačići se najčešće koriste kako bi web stranice mogle raditi ili biti učinkovitije, kao i za pružanje informacija vlasnicima stranica.
Kolačići omogućuju web stranici da prepozna jesu li je korisnici već posjetili ili joj pomažu da shvati korisničke preferencije. Kolačići pružaju podatke o tome koji je dio web stranice najpopularniji jer pokazuju koje stranice korisnici posjećuju te koliko vremena provode na njima. Proučavanjem ovih podataka, web stranice se mogu prilagođavati potrebama korisnika i pružiti još raznovrsnije korisničko iskustvo. Uz to, kolačići se koriste kako bi se osiguralo da podatci koji se prikazuju ispunjavaju očekivanja korisnika pri svakom sljedećem posjetu (bez da ih osobno odaberete).

Vrste kolačića

Općenito postoje tri različita načina klasifikacije kolačića: prema tome koliko se dugo čuvaju, njihovom podrijetlu i svrsi.

Trajanje:

Privremeni kolačići – Ovi kolačići su kratkoga vijeka te se brišu kada zatvorite preglednik (ili nakon završetka sesije).

Trajni kolačići – Ova kategorija obuhvaća sve kolačiće koji ostaju na vašem uređaju dok ih ne izbrišete ili dok to ne učini vaš preglednik, ovisno o datumu isteka kolačića (to su npr. jezične postavke, korisničko ime i lozinka ili postavke kolačića), tako da ih ne morate ponovno odabirati pri svakom sljedećem posjetu.

Podrijetlo

Kolačići prve strane – Ove kolačiće na vaš uređaj izravno stavlja web stranica koju posjećujete. Samo ih ta web stranica može pročitati.

Kolačići treće strane – to su kolačići koje na vaš uređaj ne postavlja web stranica koju posjećujete, već treća strana poput oglašivača ili analitičkog servisa (npr. YouTube, Facebook, Twitter, Google Analytics).

Svrha

Obvezni kolačići – Ovi su kolačići neophodni za pregledavanje web stranice i korištenje njezinih osnovnih značajki, poput pristupa sigurnim dijelovima web stranice. Budući su ti kolačići neophodni za funkcioniranje web stranice, vlasnici web stranica ne moraju od korisnika ishoditi suglasnost za postavljanje nužnih kolačića na njihove uređaje.

Kolačići za preferencije – Ovi kolačići, poznati i kao „funkcionalni kolačići“, omogućuju web stranici da zapamti odabir koji ste izvršili u prošlosti, na primjer koji jezik preferirate, za koju regiju želite primati vremensku prognozu ili koje je vaše korisničko ime i lozinka tako da se možete automatski prijaviti.

Statistički kolačići – Poznati i kao „kolačići za performanse“, ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako koristite web stranicu, poput stranica koje ste posjetili i na koje ste poveznice kliknuli. Nijedan od ovih podataka ne može se koristiti za vašu identifikaciju. Svi su takvi podatci agregirani te, prema tome, anonimizirani. Njihova je jedina svrha poboljšati funkcije web stranice. To uključuje kolačiće analitičkih servisa trećih strana, sve dok su kolačići isključivo za uporabu od strane vlasnika posjećene web stranice.

Marketinški kolačići – Ovi kolačići prate vašu online aktivnost kako bi pomogli oglašivačima u pružanju relevantnijeg oglašavanja ili ograničili koliko puta vidite neki oglas. Ovi kolačići mogu dijeliti te informacije s drugim organizacijama ili oglašivačima.

Upravljanje i brisanje kolačića

Možete postaviti svoj web preglednik da prihvaća sve kolačiće, odbija sve kolačiće (osim nužnih kolačića) ili vas obavještava kada kolačić stigne na vaš uređaj. Svaki web preglednik je različit, stoga upotrijebite izbornik „Pomoć“ vašeg preglednika za promjenu postavki kolačića.
Za najčešće korištene preglednike, stavke izbornika za upravljanje kolačićima su sljedeće:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Google Analytics pruža dodatne opcije za odjavu s Google Analytics:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .

Web stranica Adriagres.hr dizajnirana je za rad s kolačićima, tako da će onemogućavanje ili ograničavanje istih umanjiti vaš doživljaj pregledavanja, kao i prouzrokovati pogrešku u funkcionalnosti web stranice.