Nanoflex ® Eco

Hidroizolacija
 • Unutarnji i vanjski zidovi i podovi
 • Prozračan
 • Crack-Bridging Ability
 • Specifičan za polaganje ljepilima linije H40® keramike, prirodnog
  kamena i staklenog mozaika
 • Prikladan za polaganja na već postojeće obloge
 • Korisnost veća za 30% u odnosu na dvokomponentne sustave
 • Papirnata vreća s ručkom od 20 kg
 • Tehnologija Nanotech potpune hidrofobičnosti, trajne elastičnosti,
  visoke kemijske stabilnosti

Cijena: Na upit

 • Dostupnost: Na upit
 • Pakiranje: 20kg

Opis proizvoda: Certificirana mineralna i prozračna membrana, antialkalna i otporna na klor, eko-kompatibilna za fleksibilnu hidroizolaciju visoke adhezije i izdržljivosti podloga prije polaganja ljepilima, idealna za GreenBuilding. Jednokomponentna uz veomanisku emisiju CO₂ i organskih hlapljivih tvari. Može se reciklirati kao inertna masa na kraju upotrebe.
Nanoflex® Eco razvija homogenu tekuću smjesu koja se može regulirati mijenjajući količinu vode radi dobivanja bolje mogućnosti obrade u odnosu na uvjete gradilišta garantirajući maksimalnu adhezije sistema.

KERAKOLL WATERSTOP SYSTEM je znak koji obilježava sustave Aquaexpert kao tehničku avangardu u hidroizolirajućim sustavima balkona,terasa i bilo koje druge površine prije polaganja keramičkih obloga, prirodnog kamena i staklenog mozaika. Aquaexpert jamči potpunu vodonepropusnost podloga i najvišu kemijsko-fizikalnu kompatibilnost sa cementnim ljepilima prikladnim za naknadna polaganja obloga, stvarajući na taj način produženi vijek trajanja čitavog sustava ljepljenja. Eko-kompatibilna membrana Nanoflex® Eco koristi se u slijedećim sustavima
AQUAE XPERT 1 –  Fleksibilan sustav za hidroizoliranje visoke adhezije i dugog trajanja koji jamči maksimalnu jednostavnost i brzinu polaganja,specifičan za balkone, terase i vanjske vodoravne površine manjih dimenzija koje ne zahtijevaju izvedbu dilatacijskih spojeva estriha na koji se postavljaju keramičke pločice i prirodan kamen. Jamči vodonepropusnost bez korištenja armaturne mreže.
AQUAE XPERT 2 – Fleksibilan hidroizolacijski sustav visoke adhezije i dugog trajanja koji jamči veću otpornost na poprečna naprezanja specifična za balkone, terase i
vanjske vodoravne površine bilo kojih dimenzija koje zahtijevaju izvedbu dilatacijskih spojeva estriha na koji se postavljaju keramičke pločice i prirodan kamen.

Područja primjene

Područja primjene

Terase, balkoni, vodoravne površine i bazeni na mineralnim estrisima, betonski monolitni estrisi, postojeće keramičke podloge, betonske ploče, prirodni kamen dimenzionalno stabilan, usidreni za podlogu i čisti, cementni mortovi i cementne žbuke, odstajali beton.

Ne koristiti

Na podlogama na bazi gipsa ili anhidrita bez upotrebe površinskog eko-kompatibilnog izolatora na bazi vode Primer A Eco, na podloge od metale ili drva, bitumenskim
oblogama, za hidroizolaciju prohodnih površina i ostavljenih kao završni sloj, za obrnutu krovnu izolaciju napravljenu izolirajućim panelima ili olakšanim estrisima.

Upute za uporabu

Priprema

Nanoflex® Eco priprema se ulijevanjem u čistu posudu približno ¾ potrebne količine vode. Unijeti postupno Nanoflex® Eco u posudu mješajući smjesu miješalicom odozdo prema gore uz mali broj okretaja (≈ 400/min). Dodavati vodu dok ne dobijemo smjesu željene gustoće, homogenu i bez grumenčića.

Voda naznačena na pakovanju je indikativne naravi. Moguće je ostvariti smjese veće ili manje gustoće zavisno od zahtijevane primjene.

Primjena

Nanoflex® Eco nanosi se američkim gleterom na ranije pripremljenu podlogu. Nanijeti prvu ruku debljine približno 1-2 mm uz određeni pritisak kako bi postigli maksimalno prianjanje za podlogu. Kada se proizvod stvrdne, nakon što odstranimo envenutalnu površinsku kondenzaciju, nanijeti drugi sloj Nanoflex® Eco. Izvesti neprekidni jednakomjerni sloj od približno 2-3 mm uz potpunu pokrivenost podloge. Kod hidroizoliranja mrežom Aquastop AR1 ugraditi armaturnu mrežu u prvi sloj svježe hidroizolacije uz pritisak gletera. Slijedeće postavljanje obloga traba izvršiti nakon barem 24 sata od nanošenja drugog sloja mineralnim eko-kompatibilnim ljepilom linije H40® Eco. Pri niskim temperaturama i velikoj vlazi potrebno je produžiti vrijeme čekanja za polaganje. U slučaju kiše na proizvod koji nije u potpunosti stvrdnuo, pažljivo provjeriti prikladnost za naknadno pokrivanje.

Čišćenje

Čišćenje od ostataka proizvoda Nanoflex® Eco sa alata vrši se običnom vodom prije stvrdnjavanja.