mozaik pločice polaganje 1

NANOŠENJE LJEPILA
Nanesite ljepilo na površinu za polaganje, pazeći pritom da bude ravno i ujednačeno.

polaganje mozaik pločica 2

POLAGANJE MOZAIKA
Položite mozaik u ljepilo, te ga utisnite gumenim gleterom kako bi ostao ujednačen.

UJEDNAČAVANJE KOCKICA
Pobrinite se da prilikom utiskivanja sve kockice budu ravnomjerno i ujednačeno utopljene u ljepilo.

mozaik pločice polaganje 4

FUGIRANJE
Nakon što je završio proces sušenja ljepila, možete krenuti sa fugiranjem staklenog mozaika.

ČIŠĆENJE FUGA
Na kraju, očistite površinu vlažnom spužvicom te je nakon toga obrišite suhom krpom.

FINALNI REZULTAT
Vaš mozaik je gotov i spreman da vizualno upotpuni bazen, kupaonicu, saunu, kuhinju kao i sve ostale vrste prostora.

Ciklus hidroizolacije i polaganje keramike u bazenu

 

Ciklus intervencije za hidroizolaciju i naknadno polaganje keramike u bazenu; potrebno je utvrditi eventualne strukturne intervencije ili ojačanja kao i analizirati eventualno loše stanje betona.

Priprema podloge

Ukloniti u potpunosti staru oblogu i sve slojeve do samog primarnog betona kako na zidu tako i na podu. Dubinski ukloniti eventualno loš beton i/ili ako je loših mehaničkih karakteristika sve dok se ne dođe do zdravog betona, zadovoljavajuće otpornosti i homogenosti. Opisane radnje omogućuju da se utvrde eventualna puknuća i/ili pukotine; te ako su prisutne potrebno ih je sanirati.

Hidroizoliranje

Za pravilnu primjenu sustava hidroizolacije površine trebaju biti ravne, u kontinuitetu i ispravne, bez betonskih gnjezda, nepravilnosti betona, povezane itd. Izvršiti pregletavanje površine sa BIOGEL bianco NO LIMITS, ljepilo prikladno za pregletavanja malih debljina (2-3 mm); gdje je potrebno povećati debljinu (zidovi, krivine, stepenice, ahitektonični elementi itd.) izvršiti dodatna pregletavanja na prethodnom već stvrdnutom pregletavanju.

Hidroizolacija kuteva

Svi kutevi (vrh-zid, zid-zid, zid-pod, promjene padova, stepenice, sjedala, arhitektonski elementi općenito…) zalijepiti AQUASTOP 100, vodonepropusna elastična traka od polietilena obložena sa obje strane polipropilenom bez tkanine, povećane adhezije sa ljepilima linije NO LIMITS.

Hidroizolacija površina

Hidroizolirati površine (zidovi i podovi) sa AQUASTOP NANOFLEX, certificirana mineralna membrana, eko-kompatibilna za fleksibilnu hidroizolaciju visoke adhezije i trajnosti podloga prije polaganja ljepilima, idealna za GreenBuilding: jednokomponentna uz vrlo nisko ispuštanje CO2 i organskih hlapljivih tvari, može se reciklirati kao inertna masa na kraju upotrebe, u skladu sa klasom CM01P norme EN 14891, AQUASTOP NANOFLEX razvija homogenu tekuću smjesu koja se može regulirati mijenjajući količinu vode radi dobivanja bolje mogućnosti obrade u odnosu na uvjete gradilišta jamčeći maksimalnu adheziju sustava. Kod prisutnosti perimetralnog sustava skupljanja i ponovnog kruženja voda koji je realiziran u samom betonu izvršiti hidroizolaciju unutar kanala sa KERABUILD ECO OSMOCEM, certificirana mineralna eko-kompatibilna obloga uz osmotsko djelovanje za zaštitu i hidroizolaciju betonskih struktura zajamčene trajnosti , idealna za GreenBuilding, može se reciklirati kao inertna masa na kraju korištenja; KERABUILD ECO OSMOCEM je tiksotropična jednokomponentna obloga sukladna svojstvima zahtijevanim normom EN 1504-2, obloge (C), otporna na pozitivni i negativni hidraulični pritisak. Kontakt između dvije hidroizolacije (AQUASTOP NANOFLEX i KERABUILD ECO OSMOCEM) mora se podudarati sa rubom prethodno hidroizoliranim sa trakom AQUASTOP 100.

Hidroizolacija instalacija

Izvršiti hidroizolacijsko silikoniranje hidraulično-električnih dijelova, proboja cijevi i konstruktivnih elemenata sa NANOSIL ECO, certificirani organski zaptivač, eko-kompatibilan, silanski neutralan za vodonepropusno zaptivanje električno-hidrauličnih sustava, vodova i građevinskih elemenata u bazenu i u sustavima AQUAEXPERT, idealan za GreenBuilding, bez otapala, štiti okoliš i zdravlje izvođača. NANOSIL ECO razvija visoku adheziju i konstantnu elastičnost na upijajućim i ne upijajućim površinama jamčeći nepropusnost hidraulične brtve kod spojeva instalacija u situacijama na kritičnim mjestima.

Postavljanje obloga

Izvršiti polaganje obloga sa BIOGEL bianco NO LIMITS, certificirano mineralno eko-kompatibilno ljepilo za polaganje i na postojeću keramiku visoke otpornosti i nikakvog vertikalnog proklizavanja, idealno za GreenBuilding, jednokomponentno uz vrlo nisko ispuštanje organskih hlapljivih tvari, može se reciklirati kao inertna masa na kraju korištenja. BIOGEL bianco NO LIMITS razvija potpunu stabilnost na alkalnu hidrolizu vode jamčeći polaganje čija namjena predviđa stalnu prisutnost vode.

Fugiranje obloga

Izvršiti fugiranje obloga sa FUGALITE ECO, certificirana keramizirana fugirna masa i ljepilo, eko-kompatibilna visoke fluidnosti i mogućnosti čišćenja, otporna na gljivice i bakterije, nepropusna na vodu i mrlje, za fuge širine od 0-20 mm visoke kemijsko-mehaničke otpornosti, jamči kontinuitet keramičkih površina, idealna za GreenBuilding, izuzetno niskog ispuštanja organskih hlapljivih tvari.
FUGALITE ECO je tekuća keramika za neprekidno fugiranje svih keramičkih obloga i staklenog mozaika.
Dostupna u 3 kolekcije boja, ukupno 30 boja koje daju prostora kreativnosti i orginalnim kombinacijama, stvarajući jedinstvenu ljepotu ambijenata.
U alternativi koristiti FUGABELLA ECO SCUBA, certificirana mineralna fugirna masa, eko-kompatibilna, prirodno otporna na gljivice i bakterije, stabilizirana čistim prirodnim vapnom NHL 5 za fugirne mase povećane kromatske čvrstoće od 0-5 mm, idealna za GreenBuilding, jednokomponentna uz vrlo nisko ispuštanje organskih hlapljivih tvari, sadrži reciklirane sirovine, može se reciklirati kao inertna masa na kraju korištenja.
FUGABELLA ECO SCUBA omogućuje mikro granularnu izuzetno finu dovršenost uz površinsku tvrdoću protiv oštećenja koja ističe igru svjetlosti jamčeći maksimalnu kompatibilnost s dizajnom keramike, staklenog mozaika i prirodnog kamena.
U tom slučaju obloga od prirodnog kamena potrebno je odrediti potrebne dilatacijske površine koja je potrebno silikonirati sa neutralnim silikonom FUGABELLA ECO AM.

Ostale indikacije

Ove informacije generalnog su karaktera i date su bazi naših najboljih iskustava tehničkih i aplikativnih; kako ne možemo direktno utjecati na uvjete gradilišta i na samo izvođenje referiramo se isključivo na tehničke karakteristike proizvoda ne i na posao same ugradnje istih.
Korisnik je uvijek obavezan provjeriti prikladnost tehničkog izbora i proizvoda prema predviđenom korištenju. Obaveza je poštivati uputstva koja se nalaze na pakiranjima proizvoda i tehničku dokumentaciju; provjeriti da proizvodi nisu oštećeni i da su skladišteni na prikladan način.